KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE ANALİZ

agra
  • Şubat 2016

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Ekindeki Mali Tablolar Üzerinden Sağlıklı Bir Mali Analiz Yapılabilir Mi?

Ticari hayatın gelişmesiyle birlikte sermaye birikimi oluşmuş ve buna bağlı olarak şirketler de büyümüştür. Büyüyen firmaların sevk ve idaresi zorlaşmaya başlayınca profesyonel yöneticilere ihtiyaç duyulmuştur. Profesyonellerin yönetiminde gelişen işletmeler artık sadece sahiplerinin değil, ilişkide olduğu diğer işletmelerin, kredi veren bankaların ve devletin de yakından takip ettiği bir yapı haline gelmiştir. İşletmeyle ilgilenen bu yapıların bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilecek en önemli kaynaklardan biri işletmenin mali tabloları ve bu mali tablolar üzerinden yapılan finansal analizler olmuştur. Ülkemizdeki bilgi kullanıcıları finansal analizlerini büyük çoğunlukla vergi beyannamelerinin veya tam tasdik raporlarının ekinde verilen mali tablolar üzerinden yapmaktadırlar.Bu makalede finansal analiz yapılırken kullanılan mali tabloların hazırlanma yönteminin finansal analizin sonucuna olan etkisi incelenmiştir.

Yazının devamı için buraya tıklayınız.

Yazar: Taner Toraman